За виното - Афоризми

АЛКОХОЛА И ПОРОКА


‘Виното прави на всеки, които го пие, четири качества. Отначало човек започва да прилича на пуяк – пъчи се, движенията му са  плавни и величествени. После придобива характера на маймуна и започва да се шегува и закача с всички. По-късно заприличва на лъв и става самонадеян, горд, уверен в силата си. Но накрая се превръща в свиня и като нея се търкаля в калта.’
Абул Фарадж


‘Обикновено пият първата чаша за здраве, втората – за удоволствие, третата – от наглост, а последната от безумие.’
Анарахис


‘Пият и ядат всички хора, но пиянстват и преяждат само диваците’
В. Белински


‘Ние често пием за здравето на другите и разваляме нашето.’
Дж. Джером


‘Много вино – малко ум.’
Менандър


‘Пиянството е доброволна лудост.’
Сенека - стари


’Онзи, който се е напил, няма тайни.’
Стара Английска пословица


’Ракията е бяла, но зачeрвява носа и черни репутацията.’
А. Чехов


’Всеки пиян кормчия се управлява от провидението. Но провидението насочва кораба на пияните кормчии към скалите.’
Стара моряшка пословица


инж. Деян Ванков 
E-mail: venida@zavinoto.com