За виното - Въведение

Според някои исторически сведения на Ной се приписва заслугата пръв да е отглеждал лози около 2300 години преди н.е. Аврам е пил вино в Кана 2000 години преди н.е., а Моисей – 1570 години преди н.е.

Легендите за виното и лозата са безбройни. Египтяните са наричали виното ерп или елп, гърците - ерпис, евреите - иуайн, етиопците – вайн, гърците по-късно оинос и т.н.

Думата вино, произхожда от думата вена, което значи: обичано, приятно. Днес тя се приписва на еврейския глагол ине, което значи врене. Същия произход имат думите Vino (Италия), Vin (Франция), Wein (Германия), Winе (Англия).

Названието “вино” е във връзка с най-обичайното явление, което се появява при ферментацията на гроздовия сок (мъст) – вренето.

По “Закон за виното и спиртните напитки” на Република България (обн., ДВ, бр. 86 от 01.10.1999г., в сила от 01.01.2000г.): Виното е продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано грозде или гроздова мъст от прясно грозде.

Виното е плод на природата, но то не е тайнствено питие, което избягва от методите на научната намеса. Дори и най-доброто вино оставено само на себе си, изоставено на природата, се разваля. Ето защо човек трябва да се намеси: той трябва да го постави в такива условия, че естествените му качества, характерностите му, букетът му, мекотата и нежността му да се развият напълно.

Виното, получава от сложните биохимични преубразувания на гроздовия сок и претърпява непрекъснати изменения през цялото време на своя живот. Намесата на човека има за задача да го отгледа по начин, че тези преобразoвания да доведат до желания най-добър резултат. Това се постига по методите на науката за виното – Енологията.

Енологията е наука, занимаваща с виното и се основава на собствени закони, както и прилага законите на фундаменталните науки, като: химия, физика, физико-химия, биология и др.“- Съвременното производство на вино вече не е само даденост от природата , а научно обоснована висока технология, както и изкуство изискващо умения, талант, любов, и дарба от хората, които го практикуват!”


‘Виното е тайнство и само посветените могат да го разберат!’


инж. Деян Ванков 
E-mail: venida@zavinoto.com