Домашно вино - Контрол на суровината

ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА ЗАХАРНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Стъпки:
1. Уверете се, че захаромера е чист.
2. Напълнете 3/4 от мерителния цилиндър или буркан със сок. Не трябва да има ципи, семки, части от плод или други механични примеси.
3. Проверете температурата на сока с термометър и си я запишете.
4. Когато пяната се успокои и изчезне потопете внимателно захаромера в сока, но така, че да не опира в стените на съда.
5. След около 5 - 10 секунди погледнете на нивото на течността. Наблюдавайте от външната част на нивото към скалата на захаромера. (Менискусът е доста по-нагоре от нивото на течността – образува нещо, което прилича на купол опиращ в стеблото на захаромера.)
6. Запишете стойността от скалата, която съвпада с най-долната част на менискуса.
7. За да получите реалното захарно съдържание, преизчислете отчетената стойност от захаромера спрямо температурата – от таблицата.


Тънкости:
* Ако по стените на захаромера се събират мехурчета, много внимателно го завъртете. Докато захарометърът плава бързо отчетете и запишете стойността.
* Спрямо отчетеното захарно съдържание можете теоретично да си изчислите потенциалното алкохолно съдържание на бъдещото вино. Използвайте следната формула:

 

Алкохол в % = Захари в % Х 0,55

Внимание:
* Дръжте захаромера внимателно, САМО в горната част на стеблото (опашката)
Винаги след приключване на работа промивайте захаромера с чиста вода, подсушавайте с чист и сух тензух без да остават власинки по него. Съхранявайте го в опаковката му.
* Не винаги продаваните захаромери за домашно ползване са точни!
* Пазете захаромера от счупване – понякога тежеста му е направена от живак, който е токсичен при продължително вдишване!

 

инж. Деян Ванков 
E-mail: venida@zavinoto.com