Домашно вино - Червено вино

ДА НАПРАВИМ ЧЕРВЕНО ВИНО


Червеното вино ферментира с джибрите. Така протичат процеси по извличане на багрила, танини и други вещества, характерни за този тип вино.


ПРЕДИ ФЕРМЕНТАЦИЯТА


Първи Стъпки:
1. Отделете по възможност поне 60% от чепките.
2. Прибавете необходимото количество серен двуокис в “материала” – Серниста киселина или Калиев метабисулфид (Виж “Сулфитиране “).
3. Смачкайте зърната от гроздето в съда за ферментация.
4. Напълнете съда с кашата - но само дo 2/3 от обема му.
5. Изчакайте около 2 часа от времето на сулфитиране.
6. През това време проверете захарното съдържание на мъстта (сока). Трябва да е около 22 - 24% (220 - 240 гр/литър) в зависимост от сорта.
7. Ако захарите са по-малко от 20% може би се налага корекция!?
8. Когато сте постигнали необходимите захари трябва да вложите съответното количество “мая” (дрожди).
9.Покрийте съда за ферментация с найлон.


ФЕРМЕНТАЦИЯ

Първи Стъпки:
10 Проверете след 24 часа - Мехурчетата и специфичния аромат показват, че е започнал процес на ферментация. Температурата също се повишава!
11. Джибрите образуват така наречеата “шапка”. Тя нормално стои отгоре затова е еобходимо да я потопите принудително с помоща  на дървена скара или такава от неръждаем материал.
12. Проверявайте ежедневно захарното съдържание! Нормално то трябва да се понижава с около 2% на ден.
13. Когато съдържанието на захари е почти 0% преточете младото вино в друг съд. При възможност пресувайте джибрите, а можете да ги използвате и за изваряване на  ракия.

СЛЕД ТОВА

Първи Стъпки:
14. На младото червено вино му трябва време за Яблъчно-млечнокисела ферментация (ЯМФ, вторична,“тиха” ферментация). При този процес вината получават по-мек вкус и доразвиват своя аромат. В зависимост от температурата и условията, при които е поставено виното ЯМФ протича за различно време – може да е повече от месец!
15. Когато паднат утайките и виното се забистри добавете серен двуокис – сулфитирайте!
16. Декантирайте (откалете) бистрото вино. (Виж “Как се откалява вино?”)
17. Добавете веществата за избистряне – бентонит.
18. След утаяването - откалете и отново сулфитирайте.
19. Според сорта и възможностите може да оставите виното за стареене.
20. Бутилиране. (Виж " бутилиране")
21. В зависимост от сорта и съответните обработки може да стареете виното в бутилки.

Внимание:
По време на ферментация се отделя Въглероден двуокис (CO2) –газ, без цвят и мирис! – ВНИМАВАЙТЕ, когато влизате в непроветрени помещения!
ВНИМАВАЙТЕ колко серен двуокис ще използвате! - Прекалено високата доза ще блокира ферментацията, а от ниската може да няма смисъл! – спазвайте инструкцията на етикета!


Тънкости:
* В ПОМЕЩЕНИЕ, КЪДЕТО СЕ ПРАВИ ВИНО НЕ СЕ ПРАВИ “ЗИМНИНА” – “Трушии” поема миризмите им!!!

* Използвате специални дрожди (мая) за вино за гарантирана ферментация , не претоварвайте “материала” със захар! – В противен случай рискувате да имате една сладка каша, която не иска да ферментира или е решила да “вкисне”!!!

* След приключване на Алкохолната ферментация няма смисъл да се задържа по-дълго време виното с джибрите. Няма да получите добър ефект!


Съвети:
* Това са само “Първи стъпки”! – изпозайте нашите продукти при  спазване на указанията  резултата ще е добър! - При съмнения се обърнете пряко към Нашия или някой друг специалист.

* Виното е “жив организъм”. – Вие не може да предположите какъв характер ще приеме!

 

инж. Деян Ванков 
E-mail: venida@zavinoto.com