Домашно вино - Бяло вино

ДА НАПРАВИМ БЯЛО ВИНО


Докато червеното вино ферментира с твърдите части (джибрите), белите вина трябва да се получават само от гроздовия сок (мъст). По този начин се избягва огрубяването му от вещества, които се съдържат в твърдите части на гроздето.

 

ПРЕДИ ФЕРМЕНТАЦИЯТА

Първи Стъпки:

1. Смачкайте гроздето и отделете чепките.

2. Прибавете необходимото количество серен двуокис в “материала” – Серниста киселина или Калиев метабисулфид (Виж “Сулфитиране ”).

3. Пресувайте и отделете пулпа и ципите.

4. Проверете захарното съдържание на мъстта (сока). Трябва да е около 20 - 22% (200 - 220 гр/литър) в зависимост от сорта

5. Ако захарите са по-малко от 18% може би се налага корекция!?

6. Прехвърлете внимателно бистрата част в съд за ферментация.

7. Когато сте постигнали необходимите захари трябва да вложите съответното количество “мая” (дрожди)

8. Сложете на отвора Ферментационен затвор.

 

ФЕРМЕНТАЦИЯ

Първи Стъпки:

1. Проверете след 24 часа - Мехурчетата и специфичния аромат показват, че е започнал процес на ферментация. Температурата също се повишава!

2. Проверявайте ежедневно захарното съдържание! Нормално то трябва да се понижава с около 2% на ден.

3. Проверявайте ежедневно и температурата – най-добра от 15 до 18 °С (max 22°C). При необходимост охлаждайте !

4. Когато съдържанието на захари достигне 0% преточете младото вино в друг съд, който да напълните догоре. Внимавайте да не прехвърляте и утайката.

 

СЛЕД ТОВА

Първи Стъпки:

1. Прибавете Серен двуокис – Сулфитирайте! Сложете Ферментационен затвор.

2. Декантирайте утайките, които ще се образуват до 3 - 5 седмици.

3. Добавете веществата за избистряне – бентонит

4. След утаяването - откалете и отново сулфитирайте.

5. Бутилиране. (Виж "Как се бутилира вино")

6. В зависимост от сорта и съответните обработки може да стареете виното в бутилки.

 

Внимание:

  • По време на ферментация се отделя Въглероден двуокис (CO2)Силно Задушлив газ, без цвят и мирис!– ВНИМАВАЙТЕ, когато влизате в непроветрени помещения!
  • НИКОГА не влагайте Серен двуокис (във вид на Серниста киселина, Калиев метабисулфид или “др.”) при започнала ферментация!!! Образува се сяроводород (аромат на развалени яйца - полоци и др...) - Много трудно се лекува!!!

 

Тънкости:

* В ПОМЕЩЕНИЕ, КЪДЕТО СЕ ПРАВИ ВИНО НЕ СЕ ПРАВИ “ЗИМНИНА” – “Трушии” 

* Ако не използвате специални дрожди (мая) за вино не претоварвайте сока със захар! – В противен случай рискувате да получите един сладък сироп, който не иска да ферментира ... или е решил да “вкисне”!!!

Съвети:

* Това са само “Първи стъпки”!Ние не поемаме никаква отговорност! - При съмнения за нещо се обърнете пряко към Нашия или някой друг специалист.

* Виното е “жив организъм”. – Вие не може да предположите какъв характер ще приеме!

 

инж. Деян Ванков 
E-mail: venida@zavinoto.com